Ing. arch. Ondřej Novosad

37 let, architekt a urbanista

člen České pirátské strany, míspředseda MS Jablonec n. N.

otec tří dětí

Navrhni úpravu