Chceme pro vás lepší Jablonec!

PIRÁTI JABLONEC NAD NISOU

Aktuality

Co je nového?

Co je nového?

Rada města schválila vytvoření Kanceláře architektury města. Proběhlo jednání zastupitelstva města, na kterém se mmj. schválilo zřízení výborů zastupitelstva a osadních výborů. Na odboru investic intenzivně řešíme dokončované stavby.

Programové prohlášení

Programové prohlášení

Za Občanskou demokratickou stranu, Piráty a nezávislé, Společně pro Jablonec a Starosty pro Liberecký kraj nacházíme v našich volebních programech a prioritách shodu pro spolupráci. Ta bude postavena na rozpočtové odpovědnosti, energetických úsporách, digitalizaci, zefektivnění fungování městských společností a magistrátu směrem dovnitř i k občanům a dalších společných programových průnicích, které formulujeme v tomto programovém prohlášení.

Výběrová řízení do městských firem

Výběrová řízení do městských firem

Zastupitelský klub Piráti Jablonec vyhlašuje otevřená výběrová řízení do představenstev a dozorčích rad městských firem: 1️⃣ Člen*ka představenstva 🧷Jablonecké energetické, a.s. 2️⃣ Předseda či předsedkyně představenstva 🧷Jablonecké dopravní, a.s. 3️⃣ Členy a členky dozorčích rad městských společností: 🧷 Jablonecká energetická, a.s. 🧷 Jablonecká dopravní, a.s. 🧷 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s Zaujalo vás některá z pozic? 👉 Více informací na pirátském fóru: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=62881

Jde se na to!

Jde se na to!

Je jasno, koaliční smlouva podepsána, ustanovující zastupitelstvo je za námi a rada města tu bude po čtyři roky pro vás v tomto složení: Občanská demokratická strana: Ing. Miloš Vele - primátor Ing. Petr Roubíček - náměstek primátora pro správu majetku města Ing. Petr Beitl Piráti a nezávislí: MgA. Jakub Chuchlík - náměstek pro rozvoj města a digitalizaci Mgr. Jaroslav Šída Společně pro Jablonec: RNDr. Lenka Opočenská - náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. - určený zastupitel pro územní plánování Starostové pro Liberecký kraj: Ing. Jana Hamplová - náměstkyně primátora pro oblast humanitní Ing. arch. Jitka Skalická

Memorandum o koaliční spolupráci

Memorandum o koaliční spolupráci

Rodí se nová koalice za účasti Pirátů a Nezávislých. Věříme, že je to krok k lepšímu Jablonci a lepšímu životu pro vás - občany našeho města. Znění podepsaného memoranda: Memorandum o koaliční spolupráci pro období 2022-2026 Za Občanskou demokratickou stranu, Piráty a nezávislé, Společně pro Jablonec a Starosty pro Liberecký kraj vyjadřujeme společnou vůli k vytvoření většinové koalice a podmínkách budoucí spolupráce v nadcházejícím volebním období ve prospěch občanů Jablonce nad Nisou a dlouhodobého harmonického a udržitelného rozvoje města. V našich volebních programech a prioritách nacházíme dostatečnou shodu pro spolupráci, která bude bezpochyby postavena na rozpočtové odpovědnosti, energetických úsporách, digitalizaci, zefektivnění fungování městských společností a magistrátu směrem dovnitř i k občanům a dalších společných programových průnicích. Shodli jsme se, že ODS připadne pozice primátora a dvě místa v radě města a ostatní strany získají dvě místa v radě města. Budeme intenzivně pokračovat ve společném jednání. Nebudeme nadále jednat ani uzavírat dohody s dalšími stranami a své úsilí zaměříme na dopracování koaliční dohody tak, aby byla uzavřena do tří týdnů kompletní včetně programového prohlášení.

Co lze stihnout za deset měsíců a co za tři roky

Co lze stihnout za deset měsíců a co za tři roky

Do voleb v roce 2018 jsme šli s ambiciózním programem, který vědomě přesahoval jedno volební období. Věděli jsme, čím chceme začít, a tato témata jsme zakotvili do programového prohlášení. Řadu dalších jsme zdědili. Kam jsme jednotlivá témata dotáhli a jak se k nim poté postavilo nové vedení?

Sledujte nás na Facebooku Sledujte naše fórum