Chceme pro vás lepší Jablonec!

PIRÁTI JABLONEC NAD NISOU

Aktuality

Nemocnice zůstane pod kontrolou města!

Nemocnice zůstane pod kontrolou města!

O budoucnosti nemocnice se vede několik měsíců – politická i veřejná – diskuse, ostatně téma její transformace na akciovou společnost není žádnou novinkou. Piráti do voleb a do radniční koalice vstoupili s jasným postojem. Nemocnice je pro občany klíčovou veřejnou službou a jako takovou ji město zachová. Nemocnice zůstane pod kontrolou města, k její privatizaci není důvod.

Sbíráme a analyzujeme data k odpadům

Sbíráme a analyzujeme data k odpadům

V odpadovém hospodaření města nedávno došlo k zásadním změnám (nová odpadová vyhláška + implementace door to door). Při našem příchodu na radnici (s vizí digitalizace a lepší analytické práce s daty) nás tedy zajímalo, jaký dopad tato opatření přinesla do bilance třídění či produkce odpadů. Z prvních poznatků na nás vykoukla 2 velká překvapení.

Provozování předzahrádek před radnicí

Provozování předzahrádek před radnicí

Narovnali jsme podmínky pro provozování předzahrádek v prostoru před radnicí. Dosavadní stav platby poplatku za provoz předzahrádek na Mírovém náměstí byl dlouhodobě neudržitelný. Provozovatelé zaměřující se více na „pivní“ či „gastro“ klientelu odváděly městu posledních několik let za provoz v režimu nájmu paradoxně výrazně méně (tisíce Kč,-/rok) něž o několik metrů dál stojící provoz „kavárenský“ provozující předzahrádku v režimu záboru veřejného prostranství (desetitisíce kč,-/rok). Předzahrádky v různých režimech přitom měli zcela opačný potenciál ve výdělku i v kultivaci veřejného prostoru.

Co je nového?

Co je nového?

Rada města schválila vytvoření Kanceláře architektury města. Proběhlo jednání zastupitelstva města, na kterém se mmj. schválilo zřízení výborů zastupitelstva a osadních výborů. Na odboru investic intenzivně řešíme dokončované stavby.

Programové prohlášení

Programové prohlášení

Za Občanskou demokratickou stranu, Piráty a nezávislé, Společně pro Jablonec a Starosty pro Liberecký kraj nacházíme v našich volebních programech a prioritách shodu pro spolupráci. Ta bude postavena na rozpočtové odpovědnosti, energetických úsporách, digitalizaci, zefektivnění fungování městských společností a magistrátu směrem dovnitř i k občanům a dalších společných programových průnicích, které formulujeme v tomto programovém prohlášení.

Jde se na to!

Jde se na to!

Je jasno, koaliční smlouva podepsána, ustanovující zastupitelstvo je za námi a rada města tu bude po čtyři roky pro vás v tomto složení: Občanská demokratická strana: Ing. Miloš Vele - primátor Ing. Petr Roubíček - náměstek primátora pro správu majetku města Ing. Petr Beitl Piráti a nezávislí: MgA. Jakub Chuchlík - náměstek pro rozvoj města a digitalizaci Mgr. Jaroslav Šída Společně pro Jablonec: RNDr. Lenka Opočenská - náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. - určený zastupitel pro územní plánování Starostové pro Liberecký kraj: Ing. Jana Hamplová - náměstkyně primátora pro oblast humanitní Ing. arch. Jitka Skalická

Odebírej náš newsletter
Novinky z činnosti Pirátů Libereckého kraje. Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!
  • Zkontroluj si prosím schránku, poslali jsme ti potvrzovací e-mail.
Sledujte nás na Facebooku Sledujte naše fórum