Předání agendy náměstka pro rozvoj

Předání agendy náměstka pro rozvoj

Pro úspěšný rozvoj města je vždy nezbytná kontinuita. Rytmus stavebních záměrů je bohužel zpravidla delší než jedno volební období. Má-li se naše město smysluplně rozvíjet, musí na sebe jednotlivá vedení města navazovat. Tím spíše, odehraje-li se změna v kratším časovém období. Přes dlouhou řadu výhrad k minulému vedení města, jsme k rozdělaným projektům přistoupili s maximální zodpovědností k vynaloženým prostředkům a času.

Neshodili jsme rozdělané projekty ze stolu, ale pečlivě jeden po druhém procházeli a zapracovávali všechny výhrady a možnosti zlepšení. V rámci výkonu funkce dochází přirozeně k celé řadě průběžných operativních rozhodnutí.

Tento dokument sumarizuje nejdůležitější zásahy a popis stavu vybraných projektů, řešených v období, kdy jsem zastával pozici náměstka primátora pro rozvoj statutárního města Jablonec nad Nisou (SMJN).

Zde si dokument můžete stáhnout ve formátu PDF.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu