Prohlášení České pirátské strany - Místní sdružení Jablonec nad Nisou a pirátského klubu zastupitelů ke koaliční krizi

Prohlášení České pirátské strany - Místní sdružení Jablonec nad Nisou a pirátského klubu zastupitelů ke koaliční krizi

Čtvrteční mimořádné zastupitelstvo velmi zkomplikovalo politickou situaci. Rozhodnutím zastupitelů za ANO, ODS a Starosty byli odvoláni z funkcí koaliční kolegové náměstek Štěpán Matek a radní Petr Klápště.

Důvody pro odvolání koaličních partnerů vnímají Piráti jako zástupné. Pravým důvodem se zdá být nedořešený problém střetu zájmů primátora. Ten požaduje z pozice jednatele firmy Grepa Networks úhradu za provoz kamerového systému a odpuštění věcných břemen v souvislosti se záměrem vytvoření metropolitní sítě. Celý problém vznikl za minulého vedení města, které reprezentuje Miloš Vele (ODS), dnes generální ředitel firmy Telmo, která v průběhu let kamerový systém budovala a servisovala.

Piráti budou nadále spolupracovat s klubem Společně pro Jablonec na vyřešení nejasné situace ohledně kamerového systému. Náměstek za piráty Jakub Chuchlík dostal usnesením zastupitelstva úkol nechat zpracovat nezávislý audit systému. O následných krocích pirátských zastupitelů a radních probíhá vnitrostranická diskuse, o jejímž výsledku budeme veřejnost neprodleně informovat.

Příští týden proběhne schůze MS Jablonec, jejímž jediným bodem bude diskuse a rozhodnutí o dalším postupu jabloneckých Pirátů. Stay tuned.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu