Jednou budem dál (zpráva z lednového zastupitelstva)

Jednou budem dál (zpráva z lednového zastupitelstva)

Čtvrteční jablonecké zastupitelstvo nehlasovalo o avizované smlouvě pro Grepu, a tedy o datové obsluze městského kamerového systému. I proto se jednalo o vcelku poklidné setkání. Přesto přineslo několik zajímavých situací, které nám leccos jasněji osvětlují.

Úvodem pan primátor Čeřovský (ODS) stáhl bod č. 14 „Zajištění provozu MKDS v Jablonci nad Nisou“. Na úterním (21. ledna 2020) setkání zástupců koalice a opozice bylo dohodnuto, že se přesně o tomto ve čtvrtek 23. ledna 2020 hlasovat bude. O co se tedy hraje?

Text „zajistit uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací se společností GREPA Networks s. r. o., …na dobu určitou max. 4 roky za max. cenu 2 miliony Kč bez DPH…“ nikoho nenechává na pochybách o dodavateli datových služeb pro městský kamerový systém. Důvodem stažení dle slov pana primátora je ten fakt, že zastupitelům nebyl v podkladech předložen návrh smlouvy s Grepou. Ponechme stranou, že vedení radnice mělo na přípravu dokumentu přibližně 4 roky (kamerový systém v této zoufalé podobě funguje minimálně od roku 2016). Evidentním důvodem odstranění tohoto bodu byl nedostatek předvídatelně hlasujících koaličních zástupců na zastupitelstvu. Někteří z velmi srozumitelných důvodů nechtějí riskovat své „ano“ v kauze, kde už padla dvě trestní oznámení a vedení společnosti se dopustilo trestného činu právě v souvislosti s provozem kamerového systému.

Koncepci rozvoje města Jablonce nad Nisou pod vedením ODS trefně vystihl náměstek pro rozvoj Petr Roubíček (ODS). V jeho stručném shrnutí nechybí ani důraz na kvalitu ani termín dokončení. Na dotaz, jaké řešení má nachystané pro notně zchátralé Sluneční lázně, se občané města dozvěděli, že „Jednou budou hezké.“

Strategii pro kulturu v Jablonci nad Nisou představil náměstek David Mánek (ANO). Prozatím pouze odvoláním jednatelky Eurocentra s.r.o., městské organizace s rozpočtem 29 milionů korun, která mj. spravuje městská kina a sál Eurocentra. Důvodem jsou „drobná pochybení paní jednatelky“. Bylo by srozumitelné a pochopitelné, kdyby s tímto krokem přišlo předložení záměru, cílů a personálního obsazení této společnosti. To se nestalo. Tak jako se vším tedy vyčkáme, kdy už nebude zbytí a voliči bude nutné vzkázat něco jiného než nic.

Závěr setkání věnovaný diskusi zarámovalo postesknutí poslankyně Pastuchové (ANO). A to především na Piráty ve sněmovně. V předchozí koalici jsme vcelku dodržovali dohodu, že nebudeme tahat celostátní politiku do jablonecké spolupráce. Kolegyně Pastuchová se mnoha setkání neúčastnila, jde na to tedy po svém. Ale v tomto momentě nezbývá než soucitně najít pochopení pro půtky s úpornými Piráty. Zatímco paní Pastuchová se s nimi ve sněmovně nemůže shodnout na podobě dotačních programů pro miliardáře, jablonečtí pirátští zastupitelé to od nich schytávají zleva zprava za koalici s ANO. Pojďme mezi tyto tíhy světa – lepší život oligarchie a neodbytné Piráty – dát kolegiálně rovnítko a za odměnu si dopřejme snění o městě, kde ve čtvrtek platí to, co se v úterý řeklo.

Vladimír Opatrný, jablonecký zastupitel za ČPS

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu