Jablonecká radnice je otevřenější

Jablonecká radnice je otevřenější

Piráti slibovali transparentní správu města. Jedním z dobrých nástrojů je rozklikávací rozpočet, který se již podařilo zrealizovat. Dalším opatřením je změna jednacího řádu výborů, která se připravuje do nejbližsího zasedání zastupitelstva.

”Rozklikávací rozpočet je webová prezentace, která je od března umístěna na stránky města. Má intuitivní ovládání a provede uživatele přehledně rozpočtem města i jeho skutečnými příjmy a výdaji. Položky jsou v rozklikávacím rozpočtu graficky členěny podle druhu.” uvádí předsedkyně finančního výboru Jarmila Valešová.

Uživatelé se seznámí se zdroji příjmů města (např. daňové příjmy, nebo příjmy z pronájmu z prodeje majetku) a s jednotlivými druhy výdajů (např. výdaje na dopravu, bydlení, kulturu či životní prostředí) včetně porovnání plánovaných a skutečných hodnot.

V záložce Detail se uživatelé mohou seznámit s podrobnějšími údaji. Například v sekci Přehled akcí mohou projít hlavní investiční akce daného roku. Nejvíce bude uživatele zajímat sekce Rozbor výdajů, kde si lze zobrazit výdaje až do úrovně jednotlivých faktur, jejichž scan je přiložen. Bude tedy možné přesně zjistit, jak jsou prostředky města použity. Všechny údaje jsou denně aktualizovány.

Předkládáme změnu jednacího řádu výborů, která umožní přístup veřejnosti na jednání výborů. Týden před jednáním výborů bude zveřejněn program zasedání na webových stránkách. Z jednání výboru bude zveřejněn zápis včetně jmenovitého hlasování členů výboru. Změna se bude týkat výboru kontrolního a výboru pro územní plánování.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu