Ing. arch. Zuzana Novosadová

34 let, architektka a urbanistka

členka České pirátské strany

matka dvou synů

Navrhni úpravu