Volte č. 2!

Komunální volby v Jablonci nad Nisou» volte č. 2 «

Povolební strategie Pirátů Jablonec nad Nisou

JAKÝ CHTĚJÍ PIRÁTI JABLONEC:

KRÁSNÝ A PŘÍVĚTIVÝ

kultivací veřejného prostoru

Veřejný prostor budeme přizpůsobovat dětem a seniorům. Díky tomu bude komfortní i pro všechny ostatní.

koncepční bytovou politikou

Budeme pečovat o obecní bytový fond, zasadíme se o jeho navýšení a revitalizaci. Vytvoříme koncepci dostupného bydlení, rozšíříme nabídku obecních bytů např. pro rodiny s dětmi.

podporou místních komunit

Budeme podporovat sousedské, kulturní či podnikatelské komunity, které tvoří živé město, udržují v něm aktivní obyvatele a lákají nové.


PROPOJENÝ A PROSTUPNÝ

tvorbou zelených cest městem

Budeme vytvářet a propojovat bezpečné a pohodlné cesty skrz město až do volné krajiny; podél vody, navazováním parků, výsadbou stromů i celých alejí.

bezpečnými ulicemi a plynulejší dopravou

Budeme budovat cyklistickou infrastrukturu a pečovat o bezbariérový pohyb chodců i kočárků.

solidaritou s potřebnými

Navážeme na podporu sociálních služeb, zejména v terénní formě, s respektem k potřebám jednotlivců. Budeme usilovat o společensky propojené a sociálně prostupné město.


HOSPODÁRNÝ A ZODPOVĚDNÝ

odborným rozhodováním

Budeme rozhodovat na základě odborných názorů. Zavedeme funkci městského architekta.

participativním přístupem

Budeme spolupracovat s obyvateli při formulaci rozvojových záměrů a zadání. Stojíme o vytvoření participativního rozpočtu.

transparentní správou

Zavedeme rozklikávací rozpočet, přístupné veřejné zakázky, dohledatelné dokumenty městských orgánů a společností.

LEPŠÍ JABLONEC

Programová vize jabloneckých Pirátů pro lepší život v Jablonci n/N shrnutá ve stotřicetistránkové knize bude představena v úterý 18. září 2018 v 17:30 v nově otevřeném Pirátském centru PIXEL v Jablonci nad Nisou. Více informací o knize naleznete zde.

Kandidátní listina

16. Ondřej Marčík, 36 let, projektant lezeckých stěn, bez politické příslušnosti

17. Martin Drbohlav, 31 let, OSVČ, Česká pirátská strana

18. MgA. Jan Picko, 37 let, učitel, bez politické příslušnosti

19. RNDr. Martin Rejman, Ph.D., 35 let, IT analytik, asistent poslance, Česká pirátská strana

20. Jan Köhler, 38 let, konstruktér, Česká pirátská strana

21. Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, 37 let, ředitelka SUPŠ a VOŠ JBC, bez politické příslušnosti

22. Michaela Čapková, 27 let, referentka prodeje, bez politické příslušnosti

23. Petr Holman, 36 let, technik jakosti, bez politické příslušnosti

24. Ines Lásková, 37 let, rodičovská dovolená, bez politické příslušnosti

25. Ing. Pavel Klápště, 35 let, IT konzultant, Česká pirátská strana

26. Bc. Jan Roubíček, 36 let, servisní technik, bez politické příslušnosti

27. Mgr. Kateřina Malá, 34 let, organizátor studijních pobytů, bez politické příslušnosti

28. Jan Gajdács, 29 let, pedagogický pracovník, bez politické příslušnosti

29. Ing. arch. Eliška Müllerová, 26 let, architektka, bez politické příslušnosti

30. Ing. Dana Poláková, 61 let, návrhy interiérů, bez politické příslušnosti

Navrhni úpravu