Veřejná debata o dostupném a sociálním bydlení v Jablonci

Veřejná debata o dostupném a sociálním bydlení v Jablonci

Ve středu 19. září proběhla v krajském pirátském centru PIXEL veřejná debata o dostupném a sociálním bydlení v Jablonci. Velmi nás potěšil zájem odborné veřejnosti o toto téma. Kromě dvou expertů z Platformy pro sociální bydlení - kteří nám prezentovali obecné principy a cíle sociálního bydlení, roli obce při zavádění koncepcí SB a představili nám fungující modely ze zahraničí i z některých českých měst - se na debatě v Pixelu sešla i řada kandidátů do komunálních voleb celkem z 5 různých politických stran. Terénní sociální pracovnice, náměstek primátora, architekti, realitní makléř, zakladatel stavebního bytového družstva, ředitelka významné neziskové organizace…

Povedlo se propojit různé úhly pohledu a naplnit to, v co Piráti věří a co dlouhodobě prosazují: diskuze o společenských problémech má probíhat se zapojením odborníků a s co nejširší účastí veřejnosti. Propojovalo nás téma, ne politická příslušnost. Samozřejmě, že se neshodneme na první dobrou. Jde o to, aby se důležitým tématům dal i na politické úrovni význam, který pro město mají a věnovala se jim patřičná pozornost - nejen před volbami. Díky všem, kdo s námi včera přišli diskutovat na 3,5hod. (!) trvající debatu. Věříme, že to nebyl ztracený čas a uděláme všechno pro to, aby téma koncepčního přístupu města k bytové politice a problematika dostupného bydlení bylo jednou z priorit vedení města po volbách.

Prezentace jsou k dispozici ke stažení.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu