Snění o Lepším Jablonci

Snění o Lepším Jablonci

Události uplynulých týdnů opět nás opět vrátily do jablonecké reality. Zděděná kauza městského kamerového systému vyústila v rozpad „pirátské“ koalice a následnou dohodu mentálně blízkých politických subjektů – ODS a ANO. Rok po volbách tak můžeme zrekapitulovat pirátské účinkování na jablonecké radnici.

Na počátku bylo velmi diskutované koaliční partnerství s hnutím ANO. Trváme na tom, že tato spolupráce byla v jabloneckých poměrech tou správnou volbou. Toto rozhodnutí nám umožnilo začít s realizací našeho volebního programu, a zároveň jsme se mohli jasně vymezit proti minulému vedení města. Díky tomuto složení koalice se nám podařila řada kroků, které jsou z opozičních lavic neprosaditelné. Jak by fungoval náš program založený na tvorbě strategických dokumentů a jejich následné realizaci, nám ukázaly první dny vlády ODS z letošním podzimu. Ze dne na den (a za velmi trapných okolností) nová koalice ODS, ANO a STAN zrušila měsíce připravovanou architektonickou soutěž na návrh Slunečních lázní a celého okolí jablonecké přehrady.

Ostatně těžko šlo předpokládat, že hnutí ANO v Jablonci spáchá politickou sebevraždu. Během 5 týdnů vlastní aktivitou ztratilo pozici nejsilnějšího člena v koalici a funkci primátora ve statutárním městě. Nádavkem připočtěme žalobu na bývalého primátora za ANO, kterou podal Svaz městských samospráv. V dlouhodobém horizontu se ANO přihlásilo k jablonecké politice ODS symbolicky reprezentovanou primátorem z devadesátých let. Jasně tím deklarovalo vlastní ideovou podstatu a způsob uvažování. Zároveň opustilo tým, který personálně i programově představoval skutečnou novou politikou. Spojenectví ODS, ANO a STAN není ani 3 týdny po puči podloženo koaliční smlouvou a programovým prohlášením. Jinými slovy, nejde o program, ale o konzervaci jabloneckých poměrů z posledních dekád. Již ve volební kampani jsme kladli zásadní důraz na kvalitu veřejného prostoru. Za uplynulé dekády se město rozvíjelo velmi rozpačitě a nekoordinovaně. Vysvědčením pro minulé koalice je obchodní dům Central, chátrající městské lázně či zanedbané okolí celé přehrady.

Úřad náměstka primátora pro rozvoj města rozvoje jsme proto v rámci koalice svěřili architektu a pirátskému zastupiteli Jakubu Chuchlíkovi. Prostřednictvím tohoto úřadu jsme začali realizovat vizi moderního města, která zároveň respektuje jedinečnost a mnohé výhody Jablonce nad Nisou. Výsledky tohoto snažení obsahuje dokument Předání agendy náměstka pro rozvoj.

Jmenovatelem našich snah se stalo úsilí o koncepční řešení městské agendy s přesahem do dalších volebních období. Prosadili jsme zřízení funkce městského architekta. O zavedení tohoto postu se v Jablonci diskutovalo několik volebních období. V rámci velmi důstojně obsazeného výběrového řízení jsme tento problém vyřešili za několik týdnů a v březnu 2019 byl novým městských architektem jmenován David Pavlišta.

Odpovědi na využití důležitých a složitých území nám poskytovaly architektonické soutěže. Ze strategického hlediska se jedná o nejefektivnější řešení funkce a podoby veřejného prostoru – z hlediska koordinace, kvality i financí. Ilustrovat to můžeme na příkladu Anenského náměstí a Poštovní ulice. Tato rozsáhlá a důležitá území budou z důvodu obnovy kanalizace rozkopána a bylo by trestuhodné tento stav nevyužít ke kvalitativně lepšímu uspořádání. Řešení máme vysoutěžena. Tyto návrhy do města přináší zvýšení hodnoty nemovitostí, nové příležitosti pro obyvatele a obchodníky, krajinářsky chytré řešení jinak rozpálených asfaltových ploch, jinými slovy, děláme z těchto neřešených území historického centra dobrou adresu. V neposlední řadě jsme činnost svěřeného úřadu rozdělením kompetencí učinili výkonnější a srozumitelnější. Při rekonstrukcích a opravách městských objektů už nebude docházet k absurditám, kdy jeden odbor řeší přízemí a jiný odbor výstavbu v prvním patře.

Nové úkoly koalice zvládala dobře. Po několik týdnech jsme zprovoznili transparentní rozklikávací rozpočet. Přes počáteční koaliční nesoulad jsme byli trvalými zastánci výběrového řízení na pozici ředitele městské policie. Můžeme osvědčit, že zvolený kandidát vzešel z profesionálního a transparentního výběrového řízení za účasti několika kompetentních kandidátů.

Veřejnost může do chodu města promlouvat prostřednictvím oživených a rozšířených osadních výborů i nově zavedenému participativního rozpočtu. Díky pirátské iniciativě se podařilo navázat spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Jednání vyústila v podpis memoranda a následná součinnost by měla pomoci stovkám jabloneckých občanů.

Nedopsanou kapitolou bohužel zůstává analýza městských společností, která měla předcházet formulaci cílů společnosti a případným výběrovým řízení na vedoucí pozice. Na druhé straně jsme díky roční přítomnosti v orgánech společností obdrželi cenné a jinde nezískatelné poznatky o fungování a hospodaření těchto firem. Stále věříme, že náš program skutečně směřuje k lepšímu Jablonci. Uplynulé měsíce jednoznačně ukázaly naši schopnost podílet se na správě města, a nejen jabloneckým voličům tímto vysíláme jednoznačný vzkaz. Jsme silnou stranou, která na prvním místě prosazuje zájmy voličů. Vycházíme totiž z upřímného přesvědčení, že toto je jediná možná cesta k důvěryhodnému a srozumitelnému vedení města.

Děkujeme za Vaši důvěru. Místní sdružení České pirátské strany a zastupitelský klub

Psáno pro Pirátské listy v říjnu 2019

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu