Pohádka

Pohádka

Když v Eurocentru svrhl kralující Pěnici statečný Honza, stal se pak králem sám. Nikdo jej nevybíral, nikdo neposoudil, zda se ku kralování hodí, prostě tam jak dlouhý, tak široký přistál a byl tam. Jestli je tam dočasně, jestli jen zahřívá trůn legitimnímu králi vybranému radou mudrců, jestli mudrcové čekají, až se Eurocentrum spojí s knížectvím JKIC nikdo nevěděl a dodnes to nikdo netuší. Honza však nebyl žádný lenoch, vysedávání a trůně mu nevonělo, a tak se dál věnoval hlavně hospodaření na svém statku.

Jako král nechtěl Honza své poddané kulturou příliš zatěžovat. Když nám venku řádí ten virus, jen ať nikam nelezou a pěkně sedí doma u těstovin a televize. Ještě by tam venku moribundus nečistý chytili a na životě se ohrozili.

Ale jak už jsme si řekli, Honza byl hoch pracovitá, nedalo mu to, oblékl se do prostých šatů a s kamarádem statkářem z jiné strany obce se jal pořádat festival JBC 350 na svém statku. A tak přestože Eurocentrum obrůstalo pavučinami a trním, Honza sezval kejklíře a zajistil tak poddaným možnost protáhnout za zlaťák pro statkáře údy při veselém křepčení.

Stateční dvořané chtěli spící Eurocentrum probudit a pozvali si také kejklíře a pimprlata, ale král Honza tomu nepřál a chtěl, aby poddaní pili a hodovali na jeho statku, i zapověděl šířit zprávu o probuzeném království.

A nyní se milé děti nabízí otázka: Udělal Honza dobře?

A měl by kralovat dál?

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu