O vzniku kabelové koalice

O vzniku kabelové koalice

Dne 5. srpna 2019 Milan Kroupa (do 17. září ANO) vypnul městský kamerový systém, který slouží k ochraně majetku a bezpečí jabloneckých občanů.

Dne 15. srpna opoziční ODS a koaliční ANO odvolávají část zastupitelů z vedení města. Kupodivu to není primátor Kroupa, ale jeho náměstek pro ekonomiku a radní pro strategické plánování.

Od 18. září má Jablonec novou koalici tvořenou ODS, ANO a Starosty pro Liberecký kraj. Proč vznikla nová koalice a co ODS, ANO a Starosty spojuje?

Město si od roku 2009 buduje za vlastní a dotační peníze moderní kamerový systém. Data jsou přenášena vzduchem, není k tomu potřeba třetí strana, dodavatel datových služeb. Pro městskou kasu tedy jedině dobře. Někdy v průběhu vlády ODS v letech 2010 až 2018 přešly datové služby pod firmu Grepa. Alespoň tak to tvrdí její majitel Milan Kroupa a nepopírá to ODS. To pro městskou pokladnu již tak výhodné není a znamená to, že kamerový systém je poskytován v rozporu se smluvní dokumentací.

Od září 2018 do srpna 2019 vzešly od firmy Grepa celkem tři požadavky za úhradu datových služeb. Tu 1,8 (září 2018), tu 5,2 (červen 2019), tu 2 miliony korun bez DPH (srpen 2019). Každopádně na tuto službu neexistuje žádná objednávka, žádná smlouva a poskytovatel nevzešel z žádné soutěže!

Problém má Milan Kroupa, majitel firmy Grepa a za ODS asi nejvíce Miloš Vele (náměstek pro ekonomiku z let 2010–2018). Navíc je zřejmé, že koaliční partneři, Piráti a Společně pro Jablonec, pro výplatu ruce nezvednou.

V tomto dramatickém bodě se příběhy slévají v jeden a spějeme k dramatickému finále. Tak trochu za fanfár lokální kutálky vzniká přímo na zářijovém zastupitelstvu nová koaliční vláda. Na jedné straně majitel firmy a zastupitel, který má inkasovat miliony a v rámci navrženého vyrovnání navíc legalizovat načerno položené datové kabely. Na druhé straně zástupci strany, která měla v dotčeném období na starosti hospodaření města – ODS. Pro obě strany je to výhodné. Jedna strana bude vyplacena (koaliční zastupitel za ANO a majitel firmy Grepa), druhá strana si pojistí, že na neformální správu městského majetku není vidět (ODS). Třetím do party jsou Starostové. Proč, to ví pouze oni sami.

Symbolicky – i v osobě primátora Čeřovského – se tak vracíme do devadesátých let. Nostalgie není místě. Představa dalších 20 let města ve kterém je 22 zastupitelů z 30 ve stálém střetu zájmů je opravdu k uzoufání. Zároveň je snad tou nejlepší motivací pro získání dostatečné voličské podpory pro opravdu jinou a novou politiku.

Vladimír Opatrný Jaroslav Šída

psáno pro Jablonecký měsíčník v říjnu 2019

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu