O slavnosti a hostech (zpráva z únorového zastupitelstva)

O slavnosti a hostech (zpráva z únorového zastupitelstva)

Koalice ANO, ODS a Starostů představila po 5 měsících svůj program. Dokument se zřejmě nerodil lehce, nicméně po 130 dnech vlády jsou 2 strany A4 na světě. Samotnému textu se budeme věnovat jinde, v této chvíli je zajímavý ze tří důvodů:

  1. V letošním rozpočtu dle slov náměstka pro rozvoj na něj nezbyla ani koruna.

  2. Je to z velké části náš program. Šli jsme s ním do voleb a postavili na něm koaliční spolupráci.

  3. Vznik nové koalice tedy nebyl motivován ideově, jak dokládá shoda na prioritách, ale stalo se tak na základě toho, jak je kdo ochotný zvedat ruce.

Pro co a proč se s každým zastupitelstvem vyjevuje jasněji, únorové setkání bylo v tomto ohledu velmi inspirativní.

Schválený rozpočet prohlubuje problémy a neřeší mnohdy dezolátní stav městského majetku (např. soupis závad jabloneckých sportovišť čítá 9 stran A4 a představuje nutné investice v řádu set miliónů korun). Tím prodražuje následné opravy, resp. otevírá dveře pro jeho prodej. ODS, ANO a STAN tak budou řídit zajímavé obchody a zbaví se uvadajícího majetku, se kterým si nevědí rady. Upřímně se domníváme, že je to jeden z důvodů vzniku tohoto spojenectví.

Provoz městského kamerového systému byl do roku 2024 svěřen firmě Grepa koaličního zastupitele pana Milana Kroupy (ANO). Její vedení pro své zájmy systém již jednou zneužilo a dopustilo se trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Zakázka byla přidělena bez výběrového řízení za cenu přesně dvou miliónů, která odpovídá horní hranici částky, kdy to takto můžete zadat. I výpovědní lhůta, která může činit až 23 měsíců, pasuje město opět do role žáčka, kterému bude pouze diktováno.

Radní pan Zeman za ANO si přeje pro své pozemky na Proseči výjimku z místně platné regulace. Ani v koalici na tom není na zastupitelstvu shoda. Někteří přihlíží i k názoru místního osadního výboru, který je velmi citlivý na spekulace zastupitelů s pozemky na Proseči (pro mladší připomeňme, že většinu tamějších parcel skoupili členové místní ODS). Nakonec vše dobře dopadlo, koalice se umoudřila a politik pro své záměry dostal blahosklonný souhlas.

Celkově lze ANO za únor přiznat vítězství. Kamery a pozemky dopadly dobře. Kolegové z ODS tak úspěšní nebyli. Nedokázali prosadit bezúročnou půjčku pro kulturní klub Woko, náměstek za ODS pan Roubíček nadnesl, že celá nová podoba interiéru kina Radnice se bude odvíjet od toho, jaké se podaří zakoupit sedačky a pan primátor Čeřovský vysypal bonbóny z pytlíku příliš brzy. Na konci zasedání, kdy už koalici o žádná cukrátka nešlo, počet přítomných zastupitelů klesl k 15 z 30 navolených a nebylo zřejmé, zda zastupitelstvo bude usnášeníschopné. Z pozice vedení města je to mrzutá situace. Předkládáte problematická usnesení, nesete za ně zodpovědnost a na následném večírku zbaští ty nejlepší dezerty někdo jiný.

Vladimír Opatrný, Jan Polák, Jaroslav Šída - zastupitelé za ČPR v Jablonci nad Nisou

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu