Koncepční rozvoj města a příjemnější veřejná prostranství

Koncepční rozvoj města a příjemnější veřejná prostranství

Důraz na koncepční rozvoj města a kultivaci veřejného prostoru byl jeden z pilířů volebního programu jabloneckých pirátů. Usilovná práce ve vedení města již má první výsledky. Od ustavujícího zastupitelstva v polovině listopadu loňského roku proběhly dvě vyzvané architektonické soutěže a byl vybrán městský architekt.

Začátek volebního období je vždy spojen s řešením řady zděděných projektů. Jedněmi z největších jsou prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce a realizace dešťové kanalizace. “Když jsme zjistili, že bude město z důvodů těchto projektů v příštích letech výrazně rozkopáno, ptali jsme se, jak budou tato území vypadat, až se výkopy zase zahrabou. Ukázalo se, že bylo zatím vše řešeno jen dopravně inženýrsky a nikdo se nezabýval pobytovou kvalitou míst a jejich podobou,” říká náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík. Do napnutého harmonogramu projektové přípravy obou projektů proto vložil architektonické soutěže na dvě historicky cenná území v centru města: Anenské náměstí a Poštovní ulici. Vítězné návrhy jsou již zapracovávány do projektu prodloužení tramvajové trati.

Důležitým krokem ke koncepčnímu rozvoji města je vytvoření pozice městského architekta, který v Jablonci dlouhodobě chyběl. Začátkem letošního roku proto bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení, do kterého se přihlásilo osm silných kandidátů. Hodnotící komise nakonec jednomyslně doporučila architekta Davida Pavlištu, který přesvědčil svým věcným přístupem i zkušeností s projekty veřejných prostranství i budov. Jeho úkolem bude zejména příprava zadání jednotlivých městských projektů, konzultace větších soukromých záměrů i návrhy drobných úprav.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu