Klub jabloneckých zastupitelů České pirátské strany nechá konkurenční doložku od společnosti Jablonecká energetická zasílat na transparentní účet

Klub jabloneckých zastupitelů České pirátské strany nechá konkurenční doložku od společnosti Jablonecká energetická zasílat na transparentní účet

Klub jabloneckých zastupitelů České pirátské strany nechá konkurenční doložku od společnosti Jablonecká energetická zasílat na transparentní účet č. 4155013023/0800.

Tyto prostředky hodlá bezezbytku využít na zkrášlení veřejného prostoru města Jablonce nad Nisou. Podrobnosti klub zveřejní v měsíci listopadu.

Klub zastupitelů České pirátské strany

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu