Autobusy v Jablonci jezdí. A co dál?

Autobusy v Jablonci jezdí. A co dál?

Na sklonku ledna letošního roku vyvrcholila napjatá situace kolem veřejné dopravy. Ve hře byla i hrozba, že autobusy k 26. lednu nevyjedou. Díky intenzivním jednáním se podařilo veřejnou dopravu zajistit a získat potřebný čas na přípravu budoucí koncepce.

Autobusovou dopravu jablonecku posledních deset let zajišťoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ), pro který jezdila všechny linky společnost BusLine a.s.

“Koalice přebírala dopravní problematiku v ne zcela přehledné situaci. Velmi jednostranně nastavená smlouva měla vypršet během několika málo měsíců a nebylo jasné, zda bude DPMLJ schopen dopravu v následujícím období zajistit,” říká pirátský zastupitel Jaroslav Šída.

Obavy se ukázaly jako oprávněné, protože DPMLJ v lednu letošního roku nabídlo jen výrazně redukované zajištění spojů. To by znamenalo kolaps veřejné autobusové dopravy na jablonecku a nabídka proto nemohla být akceptována. Firma BusLine a.s., která pro DPMLJ do této doby jezdila veškeré spoje, měla jako jediná k dispozici nejen potřebný počet autobusů a řidičů, ale také veškeré zázemí depa, včetně plničky CNG. Jedinou možností k zachování plného provozu veřejné dopravy byla proto přímá dohoda s firmou BusLine a.s. Ta je uzavřena v zákonném režimu na dva roky, které jsou zároveň potřeba k přípravě koncepce pro následující období.

“Ať už bude Jablonec do budoucna směřovat k zajištění autobusové dopravy vlastními silami nebo bude dopravce soutěžit výběrovým řízením, musí k tomu disponovat potřebným zázemím,” upozorňuje Šída.

První kroky již byly zahájeny a v rámci odbobru územního rozvoje již byla započato s koncepcí potřebné infrastruktury.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu